Regulament "Tichet răzuibil Fabio Pizza"

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale “Tichet Răzuibil Fabio Pizza” este Bucătăria lui Fabio Vladoianu SRL, CUI 32594882, J40/15500/2013 Sediul social: str. Turda 117-119, sector 1, București, România numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, dar nu înainte de a aduce la cunoștință publicului modificările operate, prin website-ul www.fabiopizza.ro

Prezentul regulament reprezintă un acord încheiat între organizator și participant.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se desfășoară în Bucureşti, în aria de livrare a punctelor:

 • Str. Turda, nr. 117
 • Calea Călărași 116-122 
 • Str. Opanez, nr. 12
 • Bd. Timișoara, nr. 60 D 
 • Str. Covasna, nr. 3 
 • Bd. Chișinău, nr. 1

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 21.11.2022 şi se va încheia la data de 21.12.2022 (sau in limita stocului disponibil), iar premiile se pot revendica până pe  28 februarie 2023.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este adresată tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15.11.2022 care cunosc și acceptă integral, în mod expres și neechivoc, prezentul Regulament.
 • Prin bifarea căsuței  “Sunt de acord să particip la campania “ Tichet Răzuibil Fabio Pizza”, participantul anunță că e de acord cu actualul Regulament și că își dă consimțământul să primească informații despre campanie.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumpărătorul trebuie să achiziționeze produse Fabio Pizza 

 • La fiecare multiplu de 80 lei, cumpăratorul va mai primi un Tichet Răzuibil
 • Tichetele Răzuibile vor fi livrate împreună cu comanda Fabio Pizza.
 • Premiul poate fi revendicat la următoarea comandă transmisă către Fabio Pizza  până la data limită  (28.02.2023) 
 • Tichetele Răzuibile se vor acorda până pe 21.12.2022 (sau în limita stocului disponibil), iar premiile se pot revendica până la data limită  de 28.02.2023
 • Tichetele Răzuibile nerevendicate până la data limită stabilită nu mai pot fi folosite.
 • Premiul oferit pe Tichetul Răzuibil poate fi revendicat doar in cazul unei comenzi de minim 80 lei.
 • Premiul înscris pe Tichetul Răzuibil nu se acordă în cazul comenzilor de pachete tip “combo” sau la folosirea altor vouchere.
 • În momentul utilizării Tichetului Razuibil, clientul participant la promoție va folosi codul  unic înscris pe Tichetul Razuibil.
 • În cazul în care câștigătorul deține mai multe Tichete Răzuibile, acestea nu pot fi cumulate şi se va folosi un singur Ticket Răzuibil pe comandă. 
 • Premiul: “Pizza pentru an” constă în a oferi câştigătorului un număr de 52 de pizza de 28 de cm. iar pizza rămasă nerevendicată până la 21.12.2023 nu se reportează.
 • Premiul: “o pizza gratis” constă în a oferi câştigătorului o pizza gratis, de 28 cm, la alegerea acestuia din gama recomandată
 • Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

Toate premiile se acordă doar dacă se îndeplinesc condiţiile de mai jos:

 • câștigătorii revin cu o comanda ulterioară până pe 28.02.2023 (excepție premiul “ pizza pentru un an”)
 • câştigătorii folosesc codul înscris pe Tichetul Răzuibil
 • câştigătorii transmit o comandă de minim 80 lei (excepție premiul “ pizza pentru un an”)
 • premiile nu se cumulează cu pachetele de tip combo Fabio Pizza sau vouchere
 • premiul se acordă doar în cazul comenzilor date direct către Fabio Pizza, pe site sau în call center.
 • câştigătorii se află în raza de livrare a fabiopizza.ro  

În cazul în care câştigătorul îşi schimbă domiciliul sau solicită livrarea în afara razei de livrare, Fabio Pizza îşi rezervă dreptul de a nu onora comanda.

Clientului îi revine obligația de a lua la cunoștință Regulamentul Oficial al campaniei Tichetul Răzuibil Fabio Pizza pe site-ul web al Organizatorului www.fabiopizza.ro  în vederea cunoașterii mecanismului de funcționare a campaniei.

Tichetele Răzuibile se eliberează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Produsele câștigate prin răzuirea Tichetului Răzuibil nu pot fi schimbate în bani.

 

SECŢIUNEA 6.  PRODUSELE  PARTICIPANTE ŞI PREMIILE

În această campanie vor participa toate produsele comercializate pe site-ul www.fabiopizza.ro.

Premiile înscrise pe Ticketele Razuibile oferite în cadrul campaniei sunt următoarele: 

 • pizza pentru un an (respectiv 52 pizza de 28 cm, la alegerea câștigătorului)
 • produse Fabio Pizza (la alegerea câştigătorului din gama recomandată)

 

SECŢIUNEA 7.  RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va fi responsabil şi nu va putea fi implicat în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra Tichetelor Răzuibile participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei a cărei solicitare a fost prezentată Organizatorului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în Instanţa judecătorească competentă de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunţarea publicului în site-ul www.fabiopizza.ro

 

SECŢIUNEA 10.  REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit, pe site-ul Organizatorului www.fabiopizza.ro. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Pentru informaţii suplimentare, pe perioada Campaniei, participanţii se pot adresa în scris la mail marketing@fabiopizza.ro.